Chapter 3 - On the edge

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 3 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Mennesker i utfordrende og farlige situasjoner

  • Personlige pronomen
  • Eiendomsord
  • Ord tilknyttet utfordringer og farlige situasjoner
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørne for å få en forklaring.