Chapter 4 - The British Isles

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 4 i New Flight 3 Extra:

TEMA: De britiske øyer

  • Spørreord
  • Spørrende og nektende setninger i preteritum (fortid)
  • Ord tilknyttet geografi og forskjellige typer engelsk
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørne for å få en forklaring.