Chapter 5 - A wonderful world -for how long?

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 5 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Miljø, miljøproblemer og miljøvern

  • Vanlig presens og presens ing-form
  • Nasjonalitetsadjektiv 
  • Subjunksjonene who, which og that
  • Ord tilknyttet miljø og miljøproblematikk 
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørnet for å få en forklaring.