Chapter 6 - Our inner and outer selves

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 6 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Helse, selvbilde og trender

  • Preposisjonene on, in og at
  • Bruk av genitivs-s ved personer
  • Interjeksjoner
  • Ord tilknyttet kjøp og salg, ord knyttet til følelser
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørnet for å få en forklaring.