Chapter 7 - All work and no play?

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 7 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Yrker og arbeidsliv

  • Uregelrette verb
  • Ord tilknyttet yrker og arbeidsliv
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørnet for å få en forklaring.