Chapter 8 - English spoken here!

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 8 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Den engelskspråklige verden

  • Presens / presens ing-form
  • Preteritum
  • Ing-form etter preposisjoner og visse uttrykk
  • Ord tilknyttet natur og reise
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørnet for å få en forklaring.