New Flight 3 Extra

På dette nettstedet kan du arbeide med oppgaver tilknyttet de forskjellige temaene i New Flight 3 Extra-bøkene dine.

Du kan velge det kapitlet du arbeider med på skolen i denne perioden ved å klikke på et av kapitlene til venstre på skjermen.


Du kan også finne noen av oppslagsverkene og/eller læringsressursene nedenfor nyttige:

 

Nettressurser

Wikipedia - The Free Encyclopedia

http://www.wikipedia.org/

Fact Monster

http://www.factmonster.com/

Enchanted Learning

http://www.enchantedlearning.com/Home.html