Chapter 1 - Day by day

 

Photo: Scanpix/Zefa/Corbis

Her vil du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 1 i New Flight 1 Extra:

TEMA: Skole og hverdagsliv

  • To be i presens
  • Ord tilknyttet skole og fritid, skoleliv i Storbritannia og USA
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørne for å få en forklaring.