Chapter 2 - Native people

 

Photo: Scanpix/Bill Brooks/Masterfile

Her får du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 2 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Urbefolkninger

  • Repetisjon av am/is/are, do/does, have/has
  • Ordenstall
  • Ord for ting som fins i naturen, navn på dyr og fiskeslag
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørne for å få en forklaring.