Chapter 4 - People on the move

 

Photo: Scanpix/Anthony Redpath/Corbis

Her får du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 4 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Folkeforflytninger til ulike tider

  • Regelrette verb i preteritum (fortid)
  • Ord med tilknytning til reising og flytting
  • Nasjonalitetsord og navn på familiemedlemmer
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørne for å få en forklaring.