Chapter 6 - That's entertainment!

 

Photo: Scanpix/Felbert+Eickenberg/Zefa

Her får du arbeide med oppgaver tilknyttet kapittel 6 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Underholdning

  • Preteritum av uregelrette verb
  • Ord og uttrykk fra underholdningsverdenen, ord på ulike ting i teateret eller kinoen 
  • Ord fra de forskjellige tekstene i Textbook

Velg i menyen til venstre hvilke oppgavetyper du vil arbeide med. Du kan også finne lenker til andre nettsteder der.

Hvis det er noen oppgaver du ikke forstår, kan du klikke på spørsmålstegnet (?) oppe i høyre hjørne for å få en forklaring.